Jdi na obsah Jdi na menu
 


13.2.2010 sa konala výročná schôdza DHZ Beckov. Schôdzu otvoril predseda Miloč Jaroščiak .Privítal na nej starostu družovnej obce Slavkov pána Vladoviča ,starostu obce pána Pavloviča , zástupcu OV DPO pána Gábu, pána Šupinu,priateľov z DHZ Hôrka a deti, ktoré sú združené v krúžku mladých hasičov pri ZŠ Beckov . Po zvolení mandátovej a volebnej komisie sa schôdza riadila zvoleným programom . Hodnotiacu správu predniesol predseda a správu o hospodárení pokladníčka pani Striežencová. V bode doplnenie výboru bol výbor doplnení o členov Šutovský Marek podpredseda preventívar, Švec Pavol - člen, Hajdušek Ľuboš-člen a Gába Ľuboš- člen. V diskusii boli prednesené pripomienky k organizovaniu života organizácie v roku 2010 a boli dané do návrhu na uznesenie. Prijaté uznesenie na rok 2010. 1. Konanie volieb do výboru tajne 2. Revizor preverí chod organizácie podľa stanov 3. Zriadenie účtu na meno organizácie 4. Určenie hotovosti v pokladni 5. Uzatvoriť hmotnú zodpovednosť s členmi disponujúcimi s dispo- zičným právom. 6. Zorganizovať turistický výlet 7. Vykonať registráciu 2% z dani 8. Namontovať na nádrž T-148 zámku 9. Zakúpenie zástavy 10. Zorganizovať výlet na Hasičský deň do Martina 11. Prejednať oslavu sviatku sv.Floriana Výročnej schôdze sa zúčastnilo 31 členov 6 detí a 6 hostí. M.J.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář